Politică de confidențialitate

 1. Dispoziții generale

Această politică de confidențialitate a fost elaborată conform Legii №133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, și stabilește procedura de prelucrare și măsurile de asigurare a securității datelor cu caracter personal luate de SRL «BM PUBLIC» (denumit în continuare Operator).

 • Operatorul își stabilește ca obiectiv și condiție de bază a existenței sale – respectarea drepturilor și libertăților omului în pelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv protecția drepturilor la viața privată/personală și de familie.
 • Această politică a Operatorului cu privire la prelucrarea datelor, include toate tipurile de informație pe care Operatorul le poate primi de la vizitatorii site-ului ghirlande.md.

 1. Termeni în înțelesul regulamentului general
  • «Prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal» – prelucrarea datelor cu caracter personal folosind tehnologiile informaționale.
  • «Blocarea datelor cu caracter personal» – este o suspendare temporară a datelor cu caracter personal (cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru clarificarea datelor cu caracter personal).
  • «Website» – un set de materiale grafice și informative, precum programe de calculator și baze de date care asigură disponibilitatea acestora pe internet la adresa de rețea ghirlande.md.
  • «Sistem informatic de date cu caracter personal» – un set de date cu caracter personal conținute în baze de date, care asigură prelucrarea acestora cu ajutorul tehnologiilor informaționale și mijloacelor tehnice.
  • «Depersonalizarea datelor cu caracter personal» – acțiuni în urma cărora este imposibil să se determine, fără utilizarea unor informații suplimentare, dreptul de proprietate asupra datelor cu caracter personal de către un anumit Utilizator sau alt subiect al datelor cu caracter personal.
  • «Prelucrarea datelor cu caracter personal» – orice acțiune (operațiune) sau un set de acțiuni (operații) efectuate cu sau fără utilizarea instrumentelor de automatizare sau fără, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clasificarea (actualizarea, modificarea), extragerea, utilizarea, transferul (distribuirea, furnizarea, accesul), depersonalizarea, blocarea, ștergerea, lichidarea (distrugerea) datelor personale.
  • «Operator» – organ de stat, organ municipal, persoană juridică sau persoană fizică, independet sau în comun cu alte persoane care organizează și/sau desfășoară prelucrarea datelor cu carater personal, precum și determină scopurile prelucrării acestora, componența datelor care urmează a fi prelucrate, acțiunile (operațiunile) efectuate cu datele personale.
  • «Date personale» –  orice informație referitoare direct sau indirect la un utilizator specific sau identificabil al site-ului ghirlande.md.
  • «Utilizator» – orice vizitator al site-ului ghirlande.md.
  • «Furnizarea de date cu caracter personal» – acțiuni care vizează dezvăluirea datelor cu caracter personal unei persone terțe sau unui anumit cerc de persoane.
  • «Diseminarea datelor cu caracter personal» – orice acțiuni care vizează dezvăluirea datelor cu caracter personal unui cerc nedeterminat de personal sau familiarizarea cu datele personale ale unui număr nelimitat de persoane, inclusive dezvăluirea datelor cu caracter personal în mass-media, plasarea în diferite rețele informaționale de comunicare sau furnizarea de acces la date personale în orice alt mod.
  • «Transferul transfrontalier de date cu caracter personal» este un transfer de date pe teritoriul unui stat străin, către o autoritate a unui stat străin, o prsoană fizică străină sau o persoană juridică străină.
  • «Distrugerea (lichidarea) datelor cu caracter personal» – acțiuni în urma cărora datele cu caracter personal sunt distruse iremediabil cu imposibilitatea restaurării ulterioare a conținutului datelor cu caracter personal în sistemul informațional de date cu caracter personal și/sau purtătoarele de materiale cu date personale.

 1. Identitatea și datele de contact ale operatorului
  • Site-ul web bigmag.md este deținut și gestionat de către S.R.L. “BM PUBLIC” (C/F: 1011600015537). Acest site web este instrumentul nostru important de comunicare
  • Sediul S.R.L. “BM PUBLIC” este: mun. Chișinău, str. Octavian Goga nr. 25.

3.3. Ne puteți contacta:

(a)   prin poștă, la adresa poștală menționată în p. 3.2.;

(b)   telefonic, pe numărul de contact publicat: 078020404 sau ;

(c)   prin e-mail la artistic@ghirlande.md.

 1. Drepturile și obligațiunile de bază ale Operatorului
  • Operatorul are dreptul:
 • Să primească de la subiectul datelor cu caracter personal informații fiabile și/sau documente care conțin date cu caracter personal;
 • În cazul în care subiectul datelor cu caracter personal își retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracte personal, Operatorul are dreptul de a continua prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimțământul subiectului datelor cu caracter personal dacă există temeiuri specificate de Legea privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Să stabilească în mod independent componența și lista măsurilor necesare și suficiente pentu a asigura îndeplinirea obligaților prevăzute de Legea.
  • Operatorul este obligat:
 • să furnizeze subiectul datelor cu caracter personal, la cererea acestuia, informații privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal;
 • să organizeze prelucrarea datelor cu caracter personal în modul prevăzut de lege;
 • să răspundă solicitărilor din partea persoanelor vizate și a reprezentanților legali ai acestora în conformitate cu cerințele Legii;
 • să raporteze organului abilitat pentru protecția drepturilor subiecților datelor cu caracter personal, la solicitarea acestui organism, informațiile necesare în termen de 30 zile de la data primirii unei astfel de solicitări;
 • să publice sau să ofere în alt mod acces nerestricționat la această Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • să ia măsuri legale, organizatorice și tehnice pentru a proteja datele cu caracter personal de accesul neautorizat sau accidental la acestea, distrugerea, modificarea, blocarea, copierea furnizarea, distribuirea datelor cu caracter personal, precum și alte acțiuni ilegale în legătură cu datele personale;
 • să oprească transferul (distribuirea, furnizarea, accesul) datelor cu caracter personal în modul și cazurile prevăzute de Lege;
 • să îndeplinească alte atribuții prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

 1. Drepturile și obligațiunile Utilizatorilor

4.1. Utilizatorii au dreptul:

 • să primească informații cu privire la prelucrarea datelor sale personale, cu excepția cazurior în care Legea prevede altfel. Informațiile sunt furnizate subiectului datelor cu caracter personal de către Operator într-o formă accesibilă și nu ar trebui să conțină date;
 • să solicite Operatorului să-și clarifice datele cu caracter personal, să le blocheze sau să le distrugă în cazul în care datele cu caracter personal incomplete, învechite, inexacte, obținute ilegal sau nu sunt necesare pentru scopul declarat al prelucrării, precum și să ia măsuri legale pentru a le proteja drepturile;
 • să prezinte condiția consimțământului prealabil la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul promovării bunurilor, lucrărior și serviciilor pe piață;
 • să-și retragă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • să se adreseze organului abilitat pentru protecția drepturilor subiecților datelor cu caracter personal sau în instanță, împotriva acțiunilor ilegale sau a inacțiunii Operatorului la prelucrarrea datelor sale personale;
 • să-și exercite alte drepturi prevăzute de legislația RM.

4.2. Utilizatorii sunt obligați:

 • să furnizeze Operatorul cu date fiabile despre sine;
 • să informeze Operatorul despre calificarea (actualizarea, modificarea) datelor sale personale.

4.3. Persoanele care au furnizat Operatorului informații inexacte despre ei înșiși sau despre un alt subiect de date cu caracter personal fără consimțământul acestuia din urmă, poartă responsabilitatea în comformitatea cu legislația RM.

 1. Operatorul poate prelucra următoarele date ale Utilizatorului:

5.1. Nume, prenume, patronimic

5.2. Adresa electronică (e-mail)

5.3. Numărul de telefon

5.4. Anul, luna, data și locul nașterii

5.5. De asemenea site-ul colectează și prelucrează date anonime despre vizitatorii site-ului (inclusiv cookie-uri) care utilizează servicii de statistică pe internet (ex. Google Analytics)

5.6. Datele de mai sus în continuare, în textul Politicii sunt unite de conceptul de date cu caracter personal

5.7. Prelucrarea  unor categorii speciale de date cu caracter personal, referitoare la rasă, naționalitate, opinii politice, convingeri religioase și filosofice, viața intimă NU este efectuată de către Operator

5.8. Prelucrarea datelor cu caracter personal permise pentru distribuire dintre categoriile speciale de date cu caracter personal specificate în Cap. 2, Art. 6 al Legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal este permisă în cazul în care sunt prevăzute toate interdicțiie și condițiile descrise în prezenta Lege.

5.9. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal permise pentru distribuire, Utilizatorul furnizează direct Operatorului.

5.9.1. Operatorul este obligat, în cel mult trei zile lucrătoare de la data primirii consimțământului specificat al Utilizatorului, să publice informații despre condițiile de prelucrare, despre existența inderdicțiilor și condițiilor privind prelucrarea de către un cerc nelimitat de persoane a datelor cu caracter personal permise spre distribuire.

5.9.2. Transferul (distribuirea, furnizarea, accesul) datelor cu caracter personal pentru distribuire trebuie să fie încheiat în orice moment la cerearea subiectului datelor cu caracter personal. Această cerință ar trebui să includă numele de familie, prenumele, patronimul (dacă există), informații de contact (număr de telefon, adresa de e-mail sau adresa poștală) ale subiectului datelor cu caracter personal, precum și o listă de date cu caracter personal, a căror prelucrare este supusă încetării. Datele cu caracter personal specificate în această solicitare pot fi prelucrate numai de Operatorul căruia îi sunt trimise.

5.9.3. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracte personal permise pentru distribuire încetează din momentul în care Operatorul primește solicitarea specificată în clauza 5.10. din prezenta Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 1. Principii de prelucrarea a datelor cu caracter personal

6.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează pe o bază legală și echitabilă

6.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal se limitează la realizarea unor scopuri specifice, predeterminate și legitime. Nu este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal care sunt incompatibile cu scopurile colectării datelor personale descrise mai sus

6.3. Nu este permisă combinarea bazelor de date care conțin date cu caracter personal, a căror prelucrare se efectuează în scopuri care sunt incompatibile între ele

6.4. Sunt supuse prelucrării numai datele cu caracter personal care îndeplinesc scopurile prelucrării lor

6.5. Conținutul și domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal prelucrate corespund scopurilor declarate ale prelucrării. Nu este permisă redundanța datelor cu caracter personal prelucrate în raport cu scopurile declarate ale prelucrării acestora

6.6. La prelucrarea datelor cu caracter personal, se asigură precizia datelor, suficiența acestora și, dacă este necesar, relevanță în raport cu scopurile prelucrării datelor cu caracter personal. Operatorul ia măsurile necesare și/sau asigură adaptarea acestora pentru eliminare sau calificarea datelor incomplete sau inexacte

6.7. Stocarea datelor cu caracter personal se realizează într-o formă care să permită determinarea subiectului datelor cu caracter personal, nu mai mult decât este cerut de scopul prelucrării datelor cu caracter personal, dacă perioada de stocare a datelor cu caracter personal nu este stabilită de lege. Datele personale sunt distruse sau depersonalizate la atingerea scopurilor de prelucrare sau în cazul pierderii necesității de a atinge aceste obiective, cu excepția cazului în care legea RM prevede altfel

 1. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

7.1. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal ale Utilizatorului:

– informarea Utilizatorului prin trimiterea de e-mailuri

– încheierea, executarea și încetarea contractelor

– asigurarea accesului Utilizatorului la serviciile, informațiile și/sau materialele conținute pe site-ul www.ghirlande.md

7.2. Operatorul are, de asemenea, dreptul de a trimite notificări către Utilizator despre produsele și serviciile noi, oferte speciale și diverse evenimennte. Utilizatorul poate refuza oricând să primească mesaje informative trimițând un e-mail către Operator la artistic@ghirlande.md cu mențiunea «Refuzul notificărilor despre produse și servicii noi, oferte speciale etc.»

7.3. Datele anonimizate ale Utilizatorilor colectate prin intermediul serviciilor de statistică pe internet sunt folosite pentru a colecta informații despre acțiunile Utilizatorilor pe site, pentru a îmbunătăți calitatea site-ului și a conținutului acestuia.

 1. Temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

8.1. Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator sunt:

– actele statuate (constituente) ale Operatorului

– acordurile încheiate între Operator și subiectul datelor cu caracter personal

– legile, alte acte juridice de reglementare în domeniul protecției datelor cu caracter personal

– consimțământul utilizatorilor cu privire la prelucrarea datelor lor personale, la prelucrarea datelor cu caracter personal permise pentru distribuire

8.2. Operatorul prelucrează datele personale ale Utilizatorului numai dacă acestea sunt completate și/sau de către Utilizator în mod independent prin formulare speciale aflate pe site-ul www.ghirlande.md sau trimise Operatorului prin e-mail. Prin completarea formularelor relevante și/sau trimiterea datelor lor personale către Operator, Utilizatorul își exprimă acordul cu privire la această Politică.

8.3. Operatorul prelucrează date anonime despre Utilizator dacă acest lucru este permis în setările browserului Utilizatorului (salvarea cookie-urilor și utilizarea tehnologiei JavaScript este activată).

8.4. Subiectul datelor cu caracter personal decide în mod independent furnizarea datelor sale cu caracter personal și își dă consimțământul din propria voință și în interesul său.

 1. Condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal

9.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu acordul subiectului datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora.

9.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unui acord la care subiectul datelor cu caracter personal este parte/beneficiar/garant, precum și pentru încheierea unui acord la inițiativa subiectului datelor cu caracter personal sau a unui acord în baza căruia subiectul va fi beneficiar sau garant

9.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru exercitarea drepturilor și intereselor legitime ale operatorului sau ale terților sau pentru atingerea unor obiective semnificative din punct de vedere social, cu condiția ca drepturile și libertățile subiectului datelor să nu fie încălcate.

9.4. Se realizează prelucrarea datelor cu caracter personal, accesul unui număr nelimitat de persoane la care este furnizat de către subiectul datelor cu caracter personal sau la cererea acestuia (denumite în continuare date cu caracter personal disponibile publicului)

9.5. Se realizează prelucrarea datelor cu caracter personal supuse publicării sau dezvăluirii în conformitate cu Legea nr.133.

 1. Procedura de colectare, stocare, transfer și alte tipuri de operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal

Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate de către Operator este asigurată prin implementarea măsurilor legale, organizatorice și tehnice necesare respectării în totalitate a cerințelor legislației în vigoare, în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

10.1. Operatorul asigură siguranța datelor cu caracter personal și ia toate măsurile posibile pentru a exclude accesul la datele cu caracter personal de către persoanele neautorizate

10.2. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului nu vor fi niciodată, în nici un caz,  transferate către terți, cu excepția cazurilor legate de punerea în aplicare a legii aplicabile sau în cazul în care subiectul datelor cu caracter personal și-a dat acordul Operatorului pentru a transfera date către un terț pentru a-și îndeplini obligațiile conform unui contract de drept civil

10.3. În cazul detectării unor inexactități în datele cu caracter personal, Utilizatorul le poate actualiza în mod independent, trimițând o notificare/un e-mail către Operator la artistic@ghirlande.md cu mențiunea «Actualizarea datelor personale»

10.4. Termenul de prelucrare a datelor cu caracter personal este determinat de realizarea scopurilor pentru care au fost colectate, cu excepția cazului în care contractual sau legea aplicabilă prevede o perioadă anumită. Utilizatorul își poate retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin trimiterea unui mesaj către Operator la adresa de e-mail artistic@ghirlande.md cu tema «Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal»

10.5. Toate informațiile care sunt colectate de serviciile terților, inclusive sistemele de plată, mijloacele de comunicare și alți furnizori de servicii, sunt stocate și procesate de aceste persoane (Operatori) în conformitate cu Termenii de utilizare și Politicii de confidențialitate. Subiectul datelor cu caracter personal și/sau Utilizatorul este obligat să se familiarizeze în mod independent cu documente specificate. Operatorul nu este responsabil pentru acțiunile terților, inclusive a furnizorilor de srevicii specificate în acest paragraf

10.6. Interdicțiile stabilite de subiectul datelor cu caracter personal asupra transferului (cu excepția acordării accesului), precum și asupra condițiilor de prelucrare (cu excepția obținerii accesului) a datelor cu caracter personal premise pentru distribuire, nu se aplică în cazurile de prelucrare a datelor în interes de stat, public și alte interese determinate de legea RM.

10.7. Operatorul în timpul prelucrării datelor cu caracter personal asigură confidențialitatea acestora.

10.8. Operatorul stochează datele cu caracter personal într- formă care să permită determinarea subiectului datelor cu caracter personal, nu mai mult decât este cerut de scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, dacă perioada de stocare a datelor cu caracter personal nu este stabilită de lege sau de un acord la care subiectul datelor este parte/beneficiar/garant

10.9. Condiția de încetare a prelucrării datelor cu caracter personal poate fi realizarea scopurilor prelucrării datelor, expirarea sau retragerea consimțământului subiectului datelor cu caracter personal, precum și detectarea prelucrării ilegale a datelor cu caracter personal

 1. Lista acțiunilor efectuate de Operator cu datele personale primite

11.1. Operatorul colectează, înregistrează, sistematizează, acumulează, stochează, clarifică (actualizează, modifică), extrage, folosește, transferă (distribuie, furnizează, accesează), depersonalizează, șterge și distrug datele personale

11.2. Operatorul realizează prelucrarea automată a datelor cu caracter personal cu primirea ți/sau transmiterea informațiilor prin rețele de informare și telecomunicații.

 1. Transferul transfrontalier de date personale

12.1. Înainte de începerea transferului transfrontalier de date cu caracter personal, Operatorul este obligat să se asigure că statul străin pe al cărui teritoriu se presupune că se efectuează transferul de date oferă o protecție fiabilă a drepturilor subiecților datelor cu caracter personal

12.2. Transferul transfrontalier de date cu caracter personal pe teritoriul statelor străine care nu îndeplinesc cerințele de mai sus poate fi efectuat numai dacă există consimțământul scris al subiectului datelor cu caracter personal.

 1. Confidențialitatea datelor cu caracter personal

Operatorul și alte persoane care au avut acces la datele cu caracter personal sunt obligate să nu dezvăluie terților și să nu distribuie datele cu caracter personal fără acordul subiectelor de date personale, cu excepția cazului în care legea prevede altfel.

 1. Dispoziții finale

14.1. Utilizatorul poate primi orice clarificări cu privire la aspecte de interes privind prelucrarea datelor sale personale contactând Operatorul prin e-mail la artistic@ghirlande.md

14.2. Acest document va reflecta orice modificare a Politicii  de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Operator. Politica este valabilă pe termen nelimitat sau până nu va fi înlocuită cu o nouă versiune.

14.3. Versiunea actuală a Politicii de confidențialitate se află în domeniul public pe interne la adresa www.ghirlande.md/policy

Cine suntem noi?

Site-ul nostru este: www.ghirlande.md.

Ce fel de informații colectăm și de ce avem nevoie de aceste date?

TERMENI ÎN ÎNȚELESUL REGULAMENTULUI GENERAL:

Conform LEGII Nr.133 din 08-07-2011 privind protecţia datelor cu caracter personal:

date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

CE DATE FOLOSIM PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR?

– prenume, nume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de facturare, adresă de livrare, detalii companie, detalii despre metoda de livrare, detalii despre metoda de plată, comentarii despre comandă, fax (opţional, la creare cont), adresa 2 (opţional, la creare cont);

– nume de utilizator şi parolă dacă ai cont pe PLATFORMA ONLINE.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Prelucrăm o categorie largă de date cu caracter personal în vederea încheierii și executării comenzii, iar durata de păstrare pentru fiecare tip de date diferă în funcţie de necesitatea sau de obligaţia pe care o avem, astfel:

Pentru a putea face dovada relaţiei comerciale pe care o avem cu tine, păstrăm datele cu caracter personal prelucrate pe toată durata necesară finalizării comenzii (de la momentul plasării comenzii până la livrarea ei), şi adiţional pentru o perioadă de trei ani de la data finalizării comenzii.

În acest sens, păstrăm inclusiv informaţii despre situaţia plăţilor şi corespondenţa pe care o avem cu privire la comandă şi livrare (atunci când este cazul). În cazul în care, la încetarea relaţiei comerciale pe care o avem cu dumneavoastră, vor rămâne debite de recuperat, vom păstra informaţiile care sunt necesare recuperării lor până în momentul colectării plăţilor aferente sau până la expirarea termenului de prescripţie, oricare dintre acestea intervine primul.

– păstrăm istoricul comenzilor tale în contul de client atât timp cât contul de client este activ. Dacă nu aţi accesat contul dumneavoastră de client timp de 3 ani, vom şterge detaliile contului, inclusiv informaţiile disponibile din cadrul acestuia.

– de asemenea, din raţiuni fiscale, suntem obligaţi să păstrăm toate informaţiile aferente facturarii produselor furnizate pentru o perioadă de 10 ani de la finalizării comenzii.

Prezentul angajament de respectare a confidențialității explică toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principiilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și LEGE Nr.133 din 08-07-2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, efectuate de către BM PUBLIC SRL.

Toate datele dvs. personale vor fi folosite de www.ghrilande.md exclusiv în scopul declarat al acestui site: magazin online. BM PUBLIC SRL, operator al site-ului www.ghrilande.md și nu va face publice și nu va vinde bazele de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal ale clienților sai.

Scopul colectării datelor este gestiune economico-financiară (livrare si facturare), informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor.

Refuzul furnizarii acestor date cu caracter personal determină imposibilitatea onorării comenzilor.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și nu sunt comunicate nici unui alt destinatar. Conform Legii nr. 677/2001, clientul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și de dreptul de a se adresa justiției. De asemenea, clientul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale și de a solicita pe cale oficială ștergerea acestora. Clienții pot comunica informațiile corecte la info@bigmag.md în cazul în care anumite date personale sunt incorecte. BM PUBLIC SRL se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți. Datele personale vor putea fi, însă, transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autoritati în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

NU SE STOCHEAZĂ URMĂTOARELE DATE:

Datele cardului de plata al Clientului/ Utilizatorului/ Cumparatorului nu vor fi accesibile și nici nu vor fi stocate de către BM PUBLIC SRL, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzactiei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei entitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpăratorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

3D SECURE:

3D Secure înseamna o nouă abordare globală a autentificarii cumparatorilor și vânzărilor în tranzacții sigure pe Internet. Această măsură de siguranță presupune redirectionarea utilizatorului în momentul efectuării plății pe o pagină securizată unde înregistrarea fiecărui deținător de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzactie online. Cardurile acceptate la plata sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod CVV/CV2).

PENTRU MARKETING, PUBLICITATE ŞI/SAU ALERTE PERIODICE

Vrem să ţinem legătura cu dumneavoastră şi să vă anunţăm cu privire la produse noi, oferte, campanii sau orice activităţi similare! Pentru a face asta vrem să vă transmitem mesaje comerciale de tip newsletter şi/sau alerte periodice prin e-mail sau direct pe PLATFORMA ONLINE.

În momentul în care UTILIZATORUL înregistrează un CONT pe PLATFORMA ONLINE, acesta are dreptul de a-şi exprima sau nu acordul cu privire la primirea de mesaje de tip newsletter şi/sau alerte din partea Tuin Arts SRL prin modalitatea electronică prin e-mail sau prin anunţuri pe PLATFORMA ONLINE.

Datele furnizate de UTILIZATOR în scopul expedierii newsletterelor şi/sau alertelor pot şi vor fi folosite de către BM PUBLIC SRL în limitele prezentei politici.

Renunţarea la primirea newslettere-lor şi/sau alertelor se poate face în orice moment astfel:

– folosind legătura special destinată din cadrul oricărui mesaj de tip newsletter şi/sau alertă primită aflată în partea de jos a e-mail-ului în secţiunea „Click aici pentru dezabonare”, opţiune ce va fi disponibilă în cadrul fiecărei comunicări;

– prin modificarea acordului său de a primi mesaje de tip newsletter şi/sau alerte în cadrul CONTULUI de pe PLATFORMA ONLINE;

– prin contactarea BM PUBLIC SRL la adresa de e-mail artistic@ghirlande.md şi fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Renunţarea la primirea mesajelor de tip newsletter şi/sau alertă nu implică renunţarea la acordul privind TERMENII ŞI CONDIŢIILE sau privind prezenta politică şi se aplică exclusiv ulterior primirii mesajului/notificării de renunţare. De asemenea, renunţarea la primirea mesajelor de tip newsletter şi/sau alertă nu va afecta posibilitatea BM PUBLIC SRL de a vă contacta pentru finalizarea unei comenzi.

BM PUBLIC SRL îşi rezervă dreptul de a selecţiona persoanele cărora le va trimite mesaje de tip newsletter şi/sau alerte, cât şi dreptul de a elimina din baza sa de date orice UTILIZATOR sau CLIENT care şi-a exprimat anterior consimţământul de a primi mesaje de tip newsletter şi/sau alerte, pe baza unor motive obiective, fără niciun angajament ulterior din partea BM PUBLIC SRL sau a unei notificări prealabile.

BM PUBLIC SRL nu va include în mesajele de tip newsletter şi/sau alertele transmise niciun alt fel de material publicitar care să menţioneze vreun terţ care nu este partener BM PUBLIC SRL la momentul expedierii mesajului de tip newsletter şi/sau alertei.

CE DATE FOLOSIM PENTRU FURNIZAREA COMUNICĂRILOR DE TIP NEWSLETTER/ALERTĂ?

– prenume, nume, adresă de e-mail / număr de telefon, în funcţie de canalul ales pentru comunicare.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Te vom contacta în aceste scopuri atât timp cât contul de client este activ în PLATFORMA ONLINE

 • No products in the cart.